Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metodický prístup k hodnoteniu zamestnancov vo vybranom podniku
Autor: Ing. Zuzana Depešová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metodický prístup k hodnoteniu zamestnancov vo vybranom podniku
Abstrakt:K základným personálnym činnostiam patrí aj hodnotenie pracovného výkonu. V tomto procese sa však nehodnotí iba samotný výkon, ale i správanie jednotlivých zamestnancov a ich predpoklady na vykonávanú prácu. Realizácia hodnotenia by mala byť prínosom nielen pre samotný podnik a manažérov, ale taktiež pre hodnotených zamestnancov. Cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť celkový systém hodnotenia zamestnancov zavedený v konkrétnej spoločnosti. Objektom skúmania sa stala slovenská spoločnosť L&Š, ktorá podniká v oblasti predaja a poskytovania služieb zameraných na stavebníctvo, farby-laky, drogériu, železiarstvo a záhradu. Práca je zameraná na priebeh, ale i účinnosť celého systému hodnotenia. Diplomová práca je rozdelená do štyroch častí, pričom prvá je zameraná na teoretický prístup k procesu hodnotenia, a to prostredníctvom prehľadu názorov domácich i zahraničných autorov. Podstatná časť práce sa neskôr zameriava na samotný skúmaný podnik, kde opisuje jeho podnikateľskú činnosť a organizačnú štruktúru. Ďalej sleduje štruktúru zamestnancov, zásady a metódy hodnotenia využívané v podniku. Podrobným opisom mesačného, polročného a ročného hodnotenia, ako aj zvolených hodnotiacich kritérií u vybraných pracovných pozícií, sa snažíme poukázať na dôležitosť tohto procesu v spoločnosti a taktiež poukazujeme na dôsledky plynúce z výsledkov hodnotenia prenášané do systému odmeňovania zamestnancov. Záverečná časť prináša postrehy a návrhy, ktoré by mohli prispieť k zefektívneniu zaužívaného procesu hodnotenia v podniku.
Kľúčové slová:zamestnanec, proces hodnotenia, kritériá hodnotenia, odmeňovanie, pracovný výkon, podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene