Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tímová organizácia ako nástroj motivácie zamestnancov
Autor: Ing. Ivana Jaššová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tímová organizácia ako nástroj motivácie zamestnancov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zistiť, či sa v spoločnosti ICS Industrial Cables Slovakia, s r.o. uplatňuje tímová organizácia, aký vplyv má motivácia na jednotlivých zamestnancov, resp. tímy a aké vzdelávacie alebo rozvojové aktivity podporujú tímovosť. Na dosiahnutie tohto cieľa sme uplatnili metódu dotazníkového prieskumu. Diplomová práca je rozčlenená do štyroch častí. Prvá kapitola obsahuje teoretické poznatky od domácich a zahraničných autorov. V druhej kapitole je uvedený hlavný cieľ práce a jeho parciálne ciele. Metodika práce a metódy skúmania sú predmetom tretej kapitoly. Štvrtá kapitola predstavuje praktickú časť práce, ktorá popisuje charakteristiku spoločnosti a tímovú organizáciu. Podstatnou časťou tejto práce je vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, v ktorom zisťujeme aký postoj majú zamestnanci k tímovej organizácii, motivácii a rozvoju ich vzdelanostného potenciálu. Záverom práce je zhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu a navrhnutie odporúčaní, ktoré by spoločnosť mohla uplatniť.
Kľúčové slová:tímová organizácia, tím, motivácia, vzdelávanie, rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene