Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Kamila Áčová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Rak
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v podniku
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce je proces získavania a výberu zamestnancov. V teoretickej časti sú obsiahnuté základné pojmy a definície týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov a jeho cieľov. Nasledujúce kapitoly sú podrobnejšie venované priebehu procesu získavania a výberu zamestnancov a jeho metódam. Teoretická časť slúži ako východisko pre praktickú časť, v ktorej bol rozpracovaný proces získavania a výberu zamestnancov spoločnosti Služba Nitra, s.r.o., ktorej hlavný výrobný program spočíva vo výrobe komponentov pre automobilový priemysel. Úvod praktickej časti je venovaný základnej charakteristike spoločnosti, objasneniu štruktúry zamestnancov a ich fluktuácie za posledných desať rokov. Podstatu práce tvorí podrobný popis procesov získavania a výberu zamestnancov a záver praktickej časti je venovaný konkrétnym opatreniam na zlepšenie daných procesov. Význam práce spočíva v analýze systému spoločnosti pri obsadzovaní voľného pracovného miesta a vo vypracovaní návrhov na zvýšenie jeho efektívnosti.
Kľúčové slová:výber, riadenie ľudských zdrojov, získavanie, zamestnanec, pracovný pohovor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene