Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tímová organizácia ako nástroj motivácie a rozvoja zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Katarína Mihalíková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tímová organizácia ako nástroj motivácie a rozvoja zamestnancov v podniku
Abstrakt:Aktívne zapojenie všetkých zamestnancov do fungovania firmy, zlepšovania procesov a plnenia cieľov organizácie je snom každého vrcholového vedenia podniku. Týka sa to najmä takých podnikov, kde systém riadenia nie je založený len na príkazoch a nariadeniach autoritatívneho vedenia, ale dáva možnosť uplatniť svoje schopnosti a názory aj ostatným zamestnancom podniku. Moja diplomová práca sa zaoberá tímovou organizáciou v agropotravinárskom podniku. Hlavným cieľom je charakterizovať tímovú spoluprácu v podniku TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o., opísať tvorbu pracovných tímov, ich zodpovednosť a spôsob motivácie a rozvoja členov týchto pracovných tímov. V tejto práci uvádzam pohľady rôznych autorov na riadenie ľudských zdrojov, ich organizáciu v podniku, zameriavam sa na definovanie pojmu tím a jeho možnosti rozvoja a motivácie v organizácii. Taktiež sa pokúsim v praktickej časti mojej diplomovej práce rozobrať na základe dotazníkového prieskumu fungovanie pracovných tímov, ich spôsob plnenia úloh a možnosti rozvoja. Pomocou osobného rozhovoru zistím systém vedenia vedúceho tímu a spoluprácu so svojimi podriadenými. Zistené nedostatky v organizácii sa budem snažiť vysvetliť a podať nápravné opatrenia k zlepšeniu situácie v danej oblasti. Pri tímovej práci ide o riešenie komplexných rôznorodých problémov, zameraných nielen na plnenie cieľov podniku, ale taktiež aj vo vnútri tímov, kde sa jednotlivci musia podriaďovať ostatným členom tímu. Manažér tímu koordinuje činnosť, podporuje svoj tím a vytvára podmienky pre jeho spoločnú bezproblémovú prácu.
Kľúčové slová:organizácia, motivácia, tím

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene