Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Peter Fábry
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Abstrakt:Záverečná diplomová práca bola venovaná téme adaptácie a rozvoja zamestnancov v skúmanom podniku. Pod pojmom adaptácia zamestnancov rozumieme účelovo usmerňovaný proces, v ktorom dochádza k uvádzaniu nového zamestnanca do práce, jeho zoznámeniu s podnikom, pracoviskom, podmienkami práce a spolupracovníkmi s cieľom získať plnohodnotného a stabilizovaného zamestnanca. Adaptačné plány sú uplatňované prevažne pre riadenie adaptačného procesu konkrétnych pracovníkov. Kľúčom k akejkoľvek organizácii sú jej pracovníci. Ich rozvoj je nevyhnutný, aby pracovníci mohli naplniť nové výzvy. Nevyhnutný pre dlhodobé zdravie a životaschopnosť podniku. Rozvoj zamestnancov stavia organizáciu do pozície, kedy môže priamo čeliť zmenám. V skutočnosti, rozvíjaná pracovná sila nereaguje na zmenu, ale sama ju tvorí. Práca bola rozdelená do dvoch kapitol, pričom v prvej boli predstavené poznatky z domácej a zahraničnej literatúry, ktoré sa zaoberajú definovaním základných pojmov v oblasti adaptácie nových zamestnancov, poukazujú na ciele a potreby adaptačných programov, potreby zaškolenia a ďalšieho rozvoja zamestnancov. V druhej kapitole som sa zaoberal charakterizovaním konkrétneho podniku, štruktúrou zamestnancov a zanalyzovaním celého procesu adaptácie zamestnancov v konkrétnom podniku. Pre potreby druhej kapitoly bol skonštruovaný dotazník na výskum spokojnosti, po vyhodnotení ktorého sme získali potrebné informácie na vypracovanie návrhov na zlepšenie. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo poukázať na možné nedostatky adaptačného procesu a rozvoja zamestnancov v podniku.
Kľúčové slová:adaptácia zamestnancov, rozvoj zamestnancov, adaptačný proces

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene