Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Podnikateľský plán
Autor: Ing. Margita Ščasná
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podnikateľský plán
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vypracovať podnikateľský plán pre remeselníka podnikajúceho v odbore stolárstvo na základe splnenia parciálnych cieľov, a to analýzy podnikateľského subjektu, prieskumu trhu, analýzy konkurencie a SWOT analýzy. V prvej kapitole definujeme živnostenské podnikanie so zameraním na remeselnú živnosť v odbore stolárstvo, taktiež podstatu a charakteristiku podnikateľského plánu podľa rôznych slovenských aj zahraničných autorov. V druhej kapitole určíme cieľ práce a parciálne ciele, v tretej kapitole sa budeme venovať metodike práce a metódam skúmania a štvrtú časť bude tvoriť vlastná práca, na záver zhrnieme výsledky skúmania a zhodnotíme splnenie hlavného i parciálnych cieľov. Na základe zrealizovanej SWOT analýzy sme zistili, že v súčasnosti prevládajú silné stránky podniku nad slabými a podnik má z okolia viac príležitosti, ako hrozieb, ktoré keď využije, môže významne posilniť svoje postavenie na trhu.
Kľúčové slová:Porterov model piatich konkurenčných síl, SWOT analýza, podnikateľský plán, remeselná živnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene