Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Juraj Kukan
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo získanie a vyhodnotenie informácii o tom, aký štýl vedenia uplatňujú nadriadení voči podriadeným vo vybranom podniku, či prostredníctvom tohto štýlu vedenia pôsobia na zamestnancov motivujúco. Vybraným podnikom bol Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s. r. o. Kolíňany. Dotazníku sa podrobili respondenti -- zamestnanci daného podniku. V teoretickej časti diplomovej práci sa venujem objasneniu základných pojmov, ktoré súvisia s problematikou. V praktickej časti sú prezentované výsledky z dotazníkového prieskumu, ktorý som realizoval vo vybranom podniku. Záver mojej diplomovej práce obsahuje sumarizáciu všetkých výsledkov z dotazníkového prieskumu a následne odporúčania pre vybraný podnik.
Kľúčové slová:vedenie ľudí, štýly vedenia, motivácia, motivačné teórie, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene