Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Motivácia zamestnancov vo firme Brueckner Slovakia, s.r.o
Autor: Ing. Lenka Gerši
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Pogranová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Motivácia zamestnancov vo firme Brueckner Slovakia, s.r.o
Abstrakt:Cieľom mojej záverečnej diplomovej práce je analýza motivácie zamestnancov vo firme Brueckner Slovakia, s.r.o. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. Práca obsahuje dvanásť grafov a dve prílohy. Prvá kapitola je venovaná definovaniu pojmu personálny manažment a definovaniu pojmu motivácie a pracovnej motivácie. V tejto kapitole som ďalej rozobrala aj teórie motivácie, najznámejšie motivačné stratégie a motivačné programy využívané v organizáciách. Ďalšia časť je zmeraná na definíciu hlavného cieľa a čiastkových cieľov mojej diplomovej práce a na spôsob a metódy využité pri skúmaní danej problematiky. V poslednej kapitole som sa snažila predstaviť spoločnosť, v ktorej som realizovala svoj výskum. Ďalej sú v tejto kapitole zahrnuté a definované motivačné nástroje využívané v danej spoločnosti, podrobné vyhodnotenie dotazníka a závery vyplývajúce z dotazníka spolu s návrhmi možných riešení. Výsledkom riešenia danej problematiky je vytvorenie obrazu o motivačných nástrojoch a spôsoboch motivácie v skúmanej spoločnosti, analýza vnímania motivácie zamestnancov zo strany spoločnosti a možnosti zdokonalenia motivácie zamestnancov v danej spoločnosti.
Kľúčové slová:motivačné teórie, motivačné stratégie, motivácia, motivačné programy, personálny manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene