Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie úrovne podnikovej kultúry vybraného podniku agrosektora
Autor: Ing. Margita Ščasná
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie úrovne podnikovej kultúry vybraného podniku agrosektora
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá zhodnotením úrovne podnikovej kultúry vo vybranom agrosubjekte. Ako objekt skúmania sme si vybrali Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo v Maduniciach. Údaje potrebné k dosiahnutiu cieľa sme získali prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov s manažmentom podniku, dotazníkového prieskumu, ktorého sa zúčastnili všetci zamestnanci aj manažéri podniku, nezúčastneným pozorovaním a krátkou anketou zameranou na poznanie a vnímanie imidžu družstva vonkajším prostredím. Skúmaním boli zistené len menšie nedostatky, preto navrhujeme najmä oboznámiť zamestnancov s cieľmi podniku, dokončiť rekonštrukciu priestorov a zaviesť písomný dokument zameraný na podnikovú kultúru. Na základe všetkých získaných informácii sme zhodnotili, že v Poľnohospodárskom výrobno-obchodnom družstve je silná a zdravá podniková kultúra.
Kľúčové slová:podniková kultúra, silná podniková kultúra, PVOD Madunice, imidž podniku, typológia podnikovej kultúry

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene