Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
Autor: Ing. Tomáš Feješ
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na osobnosť manažéra. Sústreďuje sa primárne na jeho schopnosť motivovať, viesť zamestnancov k dosahovaniu stanovených podnikových cieľov. Bakalárska práca sa venuje vybranej problematike v rovine teoretickej aj praktickej. Teoretická časť zahŕňa súčasné poznatky z predmetnej problematiky a to hlavne z pohľadu renomovaných odborníkov, najmä z oblasti manažmentu a psychológie. Cieľom tejto časti je oboznámenie sa so základnými pojmami ako je manažment, osobnosť, manažér, vedenie ľudí a pod. Praktická časť je zameraná na vlastnú prácu. Pozostáva z charakteristiky skúmaného podniku a vyhodnotenia dotazníkového prieskumu, ktoré porovnávame s údajmi uvedenými v dostupnej literatúre. V závere sa snažíme vymedziť výsledky celej práce.
Kľúčové slová:osobnosť , manažérske role, manažér, manažment, vedenie ľudí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene