Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Natália Ladányiová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Novotná
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo posúdiť úroveň komunikácie vo vybranom podniku z hľadiska využívaných komunikačných kanálov, subjektov, smerov a typov komunikácie a následne zhodnotiť jej vplyv na motiváciu zamestnancov. Teoretická časť bakalárskej práce sa skladá z dvoch kapitol. V prvej kapitole práce sú uvedené definície komunikácie, jej formy, prvky a druhy komunikácie. V druhej kapitole sa nachádza vysvetlenie pojmu motivácia a motivačných teórií. Zdrojom poznatkov je odborná literatúra od domácich a zahraničných autorov. V praktickej časti sú uvedené základné údaje o konkrétnom podniku a výsledky analýzy anonymného dotazníkového prieskumu, ktorý bol spracovaný na základe odpovedí zamestnancov podniku. Záverečná časť práce obsahuje odporúčania a návrhy pre zlepšenie úrovne komunikácie v podniku za účelom zvýšenia motivácie zamestnancov.
Kľúčové slová:motivácia, podnik, manažér, zamestnanci, komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene