Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Lucia Šatláková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov v podniku
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je adaptácia a vzdelávanie zamestnancov v podniku. Túto problematiku som riešila aj z teoretického aj praktického hľadiska. Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť celý proces adaptácie a úroveň vzdelávania zamestnancov v konkrétnom podniku. V práci som uviedla priebeh adaptácie novoprijatého zamestnanca na začiatku jeho pôsobenia v podniku. Venovala som sa aj problematike vzdelávania v podniku. Na získanie potrebných informácií som použila metódu dotazníkového prieskumu.
Kľúčové slová:Manažment ľudských zdrojov, Riadenie ľudských zdrojov, Personálny manažment, Vzdelávanie zamestnancov, Adaptácia zamestnancov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene