Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov do pracovného pomeru
Autor: Ing. Monika Šimorová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov do pracovného pomeru
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť proces získavania a výberu zamestnancov do pracovného pomeru. Objektom skúmania sa stal podnik EMOTRANS, s.r.o., ktorý má sídlo v Senici. V teoretickej časti sme sa zamerali sa názory a poznatky domácich a zahraničných autorov na predmetnú problematiku. V praktickej časti bol realizovaný dotazníkový prieskum zameraný na skúmanie procesu získavania a výberu zamestnancov z pohľadu manažérov a zamestnancov. Získané údaje boli následne analyzované a pre lepšiu prehľadnosť graficky zobrazené. Popri ťažiskových problémoch bakalárskej práce bola pozornosť venovaná procesu získavania zamestnancov, ktorý zahrňuje zdroje a metódy, prostredníctvom ktorých sa v podniku vyhľadávajú vhodní uchádzači. Na získavanie nadväzuje výber, kde sme skúmali jednotlivé metódy výberu, pričom sme sa zameriavali najmä na výberový pohovor. V rámci výberového pohovoru sme zisťovali, aké typy pohovoru a rozhovoru sa v podniku realizujú a zároveň skúmali, aká je úroveň vykonávania výberového pohovoru vo vybranom podniku. V závere praktickej časti bolo vykonané zhrnutie a zhodnotenie skúmanej problematiky a formulované závere práce.
Kľúčové slová:Riadenie ľudských zdrojov, Získavanie, Manažér, Zamestnanec, Výber

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene