Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Získavanie, výber a prijímanie zamestnancov
Autor: Ing. Veronika Danišová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie, výber a prijímanie zamestnancov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na získavanie, výber a prijímanie zamestnancov. Uvádza názory domácich a zahraničných autorov v oblasti danej problematiky. Pomocou opisnej metódy, metódy komparácie, analýzy a grafického zobrazenie rozoberá proces získavania, výberu a prijímania zamestnancov v spoločnostiach JUTEX Slovakia, s. r. o. a YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Diplomová práca poskytuje informácie o vývoji zamestnanosti v spoločnostiach za roky 2011 až 2013, analyzuje štruktúru zamestnancov spoločností podľa pohlavia, veku a vzdelania. Pozornosť venuje predovšetkým zdrojom získavania zamestnancov, ktoré spoločnosti využívajú, zameriava sa na metódy získavania a výberu zamestnancov a na počet zamestnancov, ktorí boli na základe konkrétnych metód nakoniec prijatí do zamestnania. Popisuje ako spoločnosti reagujú na prejavený záujem o pracovnú pozíciu, a taktiež to, kto je v spoločnostiach zodpovedný za spracovanie informácií o jednotlivých uchádzačoch. Poukazuje na subjekty, ktoré sa v spoločnostiach zúčastňujú na pracovnom pohovore. Posudzuje aj kritériá výberu, ktoré spoločnosti kladú na uchádzačov, ktorí prejavia záujem o obsadzované pracovné miesto. Časť práce je venovanú aj komparácií prebiehania procesu získavania, výbere a prijímania zamestnancov vo vybraných spoločnostiach. V závere diplomovej práce je zhodnotený celkový proces získavania, výberu a prijímania zamestnancov v spoločnostiach JUTEX Slovakia, s. r. o. a YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Taktiež sú navrhnuté opatrenia, ktorými by obe vybrané spoločnosti mohli prispieť k zlepšeniu v tejto oblasti personálneho manažmentu.
Kľúčové slová:metódy, zamestnanci, zdroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene