Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Ján Fábry
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo objasniť uplatňované štýly vedenia ľudí vo vybranej spoločnosti a ich vplyv na motiváciu zamestnancov. Objektom bakalárskej práce bol podnik Foxconn s. r o, ktorý patrí medzi významné podniky v elektrotechnickom priemysle na Slovensku. Predmetom činnosti tejto spoločnosti bola výroba LCD televízorov, notebookov, kamier, hracích konzol a plošných spojov. Vedenie ľudí patrí medzi najdôležitejšie funkcie manažérov. Od spôsobu a schopnosti manažérov viesť ľudí závisia výsledky jednotlivcov ale aj celého podniku. Manažéri teda musia mať vodcovské schopnosti, aby dokázali presvedčiť ľudí a získali nasledovníkov a dosiahli také správanie, ktoré smeruje k dosiahnutiu cieľov. Úlohou vedenia je hlavne motivovať zamestnancov a pomôcť zabezpečiť plynulý chod podniku. Štýl vedenia možno chápať ako určitú formu pracovného vzťahu medzi podriadeným a nadriadeným. Niekto potrebuje presvedčovanie, iný zasa prikazovanie alebo rozkazy. Z dotazníkového prieskumu sme zistili, že najviac preferovaný je demokratický štýl vedenia ktorý napomáha aj pri sebarealizácií. Demokratický štýl bol podľa nášho názoru najefektívnejší zo štýlov vedenia, pretože sa akceptujú názory všetkých zamestnancov v rámci skupiny a prostredníctvom tohto štýlu mohli zamestnanci vyjadriť svoje návrhy, postrehy alebo pripomienky k určitým situáciám, čo viedlo k zefektívneniu a skvalitneniu práce na pracovisku. Dotazníkový prieskum a následná analýza prieskumu spolu s návrhmi na riešenie problémov budú pre podnik prínosom.
Kľúčové slová:vedenie, manažér, štýl vedenia ľudí, manažérske funkcie, motivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene