Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Časový manažment v práci manažéra
Autor: Ing. Lukáš Koutný
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Časový manažment v práci manažéra
Abstrakt:Time management, alebo riadenie času je vedný odbor manažmentu zaoberajúci sa riadením času tak, aby všetky činnosti boli usporiadané čo najefektívnejšie a aby vznikali minimálne straty času jeho nesprávnym využívaním. Je to disciplína s obrovským potenciálom do budúcna, pretože v dnešnej dobe, kedy je na manažéra kladená stále väčšia zodpovednosť, vyššie požiadavky na odbornosť a výkonnosť jeho a jeho podriadených je životne nutné ovládnuť umenie riadenia času. Cieľom tejto práce bolo analyzovať konkrétny podnik z pohľadu efektivity práce manažérov strednej úrovne a vypracovať návrhy na zlepšenie ich činností. Dosiahnutie daného cieľa bolo podmienené niekoľkými krokmi. V prvom rade bolo nutné podrobné a svedomité štúdium odbornej literatúry potrebnej pre pochopenie súvislostí a princípov fungovania manažmentu času. Na základe takto získaných skúseností sme vypracovali sériu dotazníkov, ktoré sme predložili manažérom strednej úrovne vo vybranom podniku. Podnik, ktorý sme si zvolili je štátna organizácia Iuventa, ktorá je priamo riadená ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky. Táto organizácia sa zameriava na nové moderné a doplnkové spôsoby vzdelávania mladých. Dáva im príležitosť, cestovať, vzdelávať sa na rôznych akreditovaných školeniach a tým prispieť k zvyšovaniu úrovne vzdelania a kvality života. Séria spomínaných dotazníkov pozostávala z: dotazníka, pomocou ktorého sme identifikovali činnosti, ktoré manažér vykonáva počas svojho bežného pracovného dňa a dĺžku času, ktorú týmto činnostiam venuje. V nasledovnom dotazníku sme skúmali dôležitosť a opodstatnenosť jednotlivých činností. Rozdelili sme ich do skupín, v ktorých sme odporučili konkrétne riešenia. Identifikovali sme skupiny činností, ktoré by mal manažér vykonať hneď a osobne, ktoré sú vhodné na delegovanie, tie ktorých riešenie sa dá odložiť a tie úlohy, ktoré si nezaslúžia pozornosť manažéra. Tretí dotazník definoval takzvaných zlodejov času, teda činnosti, ktoré manažérov oberajú o čas a je potrebné ich eliminovať alebo nájsť spôsoby ako ich využiť vo svoj prospech. V poslednom dotazníku sme určili osoby, ktoré manažéra najčastejšie vyrušujú a médiá cez ktoré to robia. Následne sme prezentovali návrhy ako sa proti rušeniam brániť.
Kľúčové slová:manažment času, plánovanie času, časová snímka, čas

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene