Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Michaela Mravíková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Novotná
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Hlavnou témou bakalárskej práce je pohľad na komunikáciu v podniku a jej vplyvu na motiváciu zamestnancov. Cieľom práce je zistiť spôsob komunikácie a motivácie zamestnancov zo strany manažéra. Zároveň zistiť čo najviac motivuje zamestnancov. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. V prvej kapitole je zhodnotenie získaných informácií a poznatkov týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. Druhá a tretia kapitola obsahuje cieľ a metodiku práce. Štvrtá kapitola je venovaná výskumu komunikácie a jej vplyvu na motiváciu zamestnancov vo VÚB banke. Pomocou dotazníka je analyzovaný súčasný stav používania rôznych motivátorov na pracovisku a foriem komunikácie. Práca dospieva k záveru, že komunikácia má značný vplyv na zamestnancov. Poukazuje na priaznivú vnútropodnikovú komunikáciu, čím vytvára vhodné prostredie pre motiváciu zamestnancov. Ďalej sú zamestnanci motivovaní hlavne finančnými odmenami, zamestnaneckými výhodami a uznaním od nadriadeného.
Kľúčové slová:komunikácia, motivácia, motív, zamestnanec, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene