Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
Autor: Ing. Adriána Miškovičová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca prezentuje poznatky nadobudnuté z odbornej literatúry z oblasti osobnostných charakteristík manažéra, štýlu vedenia ľudí a úspešného manažéra. Vnímať manažéra ako úspešného je iné z pohľadu jeho samotného a zo strany zamestnancov. Vzhľadom na tieto rozdielne pohľady v dvoch spoločnostiach by sa mal komparáciou špecifikovať obraz úspešného manažéra. Hlavným cieľom práce bolo poskytnúť analýzu sebazhodnotenia manažéra a jeho zhodnotenia podriadenými, ktorí hodnotia typ temperamentu manažéra, uprednostňovaný štýl vedenia zamestnancov, vzájomný vzťah a spoluprácu, a úspešnosť manažéra v spoločnosti. V teoretickej časti práce sme vymedzili súvisiace pojmy s touto problematikou. V praktickej časti sme sa zamerali na definovanie výsledkov získaných prostredníctvom dotazníkového zisťovania, ktoré bolo zrealizované v dvoch spoločnostiach - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a Mondelez. Dotazníkové zisťovanie bolo poskytnuté v každej spoločnosti jednému manažérovi, ktorého môžeme označiť za úspešného, pretože pod jeho vedením má spoločnosť výborné výsledky, a jeho zamestnancom. Vo vlastnej práci sme zobrazili stručný profil porovnávaných spoločností a samotné vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, v ktorom sme si na začiatku uviedli všeobecné údaje o respondentoch. Nasledoval prehľad o sebazhodnotení manažéra a ďalej aj orientácia na zhodnotenie tohto manažéra spoločnosti podľa názoru zamestnancov. Ukončením vlastnej práce a vyhodnotením výsledkov sme prezentovali slovné zhrnutie stanoveného cieľa a porovnanie hodnotenia manažéra s názorom zamestnancov v oboch spoločnostiach.
Kľúčové slová:manažér, osobnosť, štýl vedenia ľudí, zamestnanec, úspešnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene