Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Bc. Nikola Peťovská
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. V prvej kapitole teoretickej časti som rozobrala pojem komunikácia, jej funkcie, ciele a typy. Ďalšia podkapitola je venovaná pojmu motivácia a faktorom, ktoré ju ovplyvňujú. Podrobnejšie som rozobrala aj pojem demotivácia. Druhá a tretia kapitola je venovaná cieľu a metodike mojej práce. Štvrtá kapitola je zameraná na výsledky práce. Na začiatku som uviedla informácie o spoločnosti OBI Slovakia, s. r. o. . Ďalej som sa zamerala na výsledky dosiahnuté z uskutočneného dotazníkového prieskumu. V poslednej kapitole som uviedla návrhy a odporúčania, ktoré môžu prispieť k efektívnejšej komunikácií a tým aj lepšej motivácii zamestnancov.
Kľúčové slová:komunikácia, motivácia, manažér, zamestnanci, podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene