Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
Autor: Ing. Miroslav Lorinc
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí
Abstrakt:Obsahovým zameraním bakalárskej práce Osobnosť manažéra ako základný predpoklad úspešného vedenia ľudí je skúmanie osobnostných charakteristík manažéra, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vedenie ľudí. Informácie obsiahnuté v teoretickej časti zobrazujú poznatky o problematike, ide hlavne o pohľady zo strany odborníkov z oblasti ekonómie, manažmentu a psychológie. Hlavným cieľom tejto časti bakalárskej práce je nadobudnutie dôležitých informácií o danej problematike ako je napríklad manažment, manažér, osobnosť a vedenie ľudí. Prvotné údaje sa získavajú prostredníctvom dotazníkového prieskumu v dvoch podnikoch: Kľuknavská mliekareň obchodno odbytové družstvo a DETOX s.r.o., do ktorého budú zahrnutí línioví manažéri pôsobiaci na rôznych stupňoch podnikového manažmentu, ako aj výkonní zamestnanci ich podriadení. Komparáciou výsledkov získaných v uvedených dvoch skupinách respondentov a ich konfrontáciou so sekundárnymi faktormi úspešného vedenia ľudí sa dospeje k modelu najvhodnejšej štruktúry osobnosti manažéra .
Kľúčové slová:manažment, manažér, osobnosť, vedenie ľudí, úspešnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene