Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Danica Durdiaková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná na vysvetlenie základných teoretických pojmov, ktoré súvisia s témou štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov. Hlavným cieľom praktickej časti bolo posúdenie získaných informácií o tom, aký štýl vedenia využívajú manažéri voči svojim podriadeným vo vybranom podniku, či svojím prístupom a správaním podriadených dostatočne motivujú a následne tieto informácie vyhodnotiť. Vybraným podnikom bol Hubert J. E., s. r. o Sereď. Vybraní zamestnanci tohoto podniku sa zúčastnili dotazníkového prieskumu. Záver práce obsahuje sumarizáciu všetkých vyhodnotení dotazníkového prieskumu spolu s odporúčaniami, ktoré by mali viesť k lepším výsledkom.
Kľúčové slová:manažér, motivácia, vedenie ľudí, štýly vedenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene