Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Martin Zolvík
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je získať a vyhodnotiť informácie o tom, aký štýl vedenia ľudí uplatňujú nadriadení voči podriadeným, a či prostredníctvom uplatňovaného štýlu vedenia pôsobia na zamestnancov motivujúco. V teoretickej časti bakalárskej práce sa venujeme objasneniu základných pojmov súvisiacich s problematikou štýlu vedenia ľudí, charakteristiky motivácie a jednotlivým motivačným teóriám s použitím literatúry od domácich i zahraničných autorov. Praktická časť práce prezentuje výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý bol realizovaný v PCA Slovakia, s. r. o., na vzorke štyridsiatich respondentov, resp. zamestnancov. Cieľom prieskumu a bakalárskej práce je vyhodnotenie uplatneného štýlu vedenia ľudí v podniku a jeho vplyvu na motiváciu zamestnancov. Záver obsahuje súhrn poznatkov a výsledkov získaných pomocou dotazníkového prieskumu a predložené odporúčania na zlepšenie dosahovaných výsledkov smerujúcich k vedeniu podniku, ktoré môžu byť v budúcnosti prínosom.
Kľúčové slová:šťýl vedenia, motivácia, motivačné teórie, zamestnanci, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene