Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranej organizácii
Autor: Ing. Andrej Martiník
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranej organizácii
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce je adaptácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranej organizacii. Danú problematiku som riešil z praktického a teoretického hľadiska. Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať úroveň procesu vzdelávania a adaptácie vo vybranom podniku. V práci som uviedol priebeh adaptácie nového zamestnanca ako aj vzdelávanie zamestnancov na pracovisku. Ako objekt skúmania som si vybral podnik Saneca Pharmaceuticals a.s. Na vyhodnotenie som použil metódy pozorovania, analýzy, syntézy, analógie. Z výsledkov dotazníku som zistil že úroveň vzdelávania a adaptácie je v podniku na dobrej úrovni. Podnik si veľmi precízne organizuje bezpečnostne ako aj vzdelávacie školenia a vynakladá nemalé peňažné prostriedky.
Kľúčové slová:Vzdelávanie zamestnancov, Adaptácia zamestnancov, Riadenie ľudských zdrojov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene