Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Zuzana Kováčová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Abstrakt:Témou diplomovej práce je adaptácia a rozvoj zamestnancov vo vybranom podniku. Adaptácia je organizovaný proces, v ktorom dochádza k uvádzaniu nového zamestnanca do práce, jeho zoznámenie s podnikom, podmienkami práce a spolupracovníkmi. Cieľom diplomovej práce je charakterizovať tento adaptačný proces nových zamestnancov vo vybranom podniku a ich následné vzdelávanie a rozvoj. V prvej časti diplomovej práce sa sústreďujeme na teoretické poznatky a základné pojmy, ktoré nám bližšie objasňujú problematiku adaptácie a rozvoja nových zamestnancov v podniku. V druhej časti práce sa zaoberáme charakteristikou skúmaného podniku a opisujeme celý proces adaptácie, ktorým prechádza každý novoprijatý zamestnanec. Pre lepšie pochopenie adaptačného procesu v podniku sme zostavili dotazník, ktorý nám vyplnilo 50 zamestnancov. Získané informácie sme spracovali do grafov. Nakoniec praktickej časti diplomovej práce sme vypracovali vlastné návrhy na zlepšenie adaptačného procesu a rozvoja zamestnancov v podniku.
Kľúčové slová:adaptačný proces, rozvoj a vzdelávanie, zamestnanci, manažment ľudských zdrojov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene