Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Lucie Galajdová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Abstrakt:Diplomová práca sa venovala téme Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku. Adaptáciou rozumieme riadený proces prispôsobovania zamestnanca novým pracovným podmienkam. Hlavným cieľom tohto procesu je zoznámiť zamestnanca s podnikom, podnikovou kultúrou, podmienkami práce a medziľudskými vzťahmi na pracovisku a získať tak plnohodnotného a stabilného zamestnanca. Po kvalitnej adaptácii by mal nasledovať proces rozvoja zamestnancov. Rozvoj je pre organizáciu nevyhnutný, pretože zabezpečuje jej životaschopnosť a rovnako aj schopnosť konkurovať na trhu iným podnikateľským subjektom. Záverečná práca bola rozdelená do dvoch častí. Teoretická časť, vypracovaná na základe poznatkov získaných štúdiom domácej a zahraničnej odbornej literatúry, rieší súčasný stav problematiky, obsahuje definíciu ľudských zdrojov, adaptácie a rozvoja. Praktická časť je zameraná na charakterizovanie vybranej organizácie, predmetu jej podnikania a určenie úrovne jej adaptačného procesu a rozvoja zamestnancov. Pre potreby druhej časti sme vypracovali dotazník a na základe jeho výsledkov sme vypracovali návrhy na zlepšenie situácie v oblasti adaptácie a rozvoja zamestnancov v tejto organizácii.
Kľúčové slová:adaptácia zamestnancov, ľudské zdroje, proces adaptácie, rozvoj zamestnancov, individuálny rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene