Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Matúš Minárik
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Levický, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Abstrakt:Cieľom predkladanej diplomovej práce na tému "Adaptácia a rozvoj zamestnancov vo vybranom podniku" je analýza adaptačného a rozvojového procesu, a to ako z hľadiska teoretického, tak aj z hľadiska praktického -- v konkrétnom podniku. Práca je teda rozdelená do dvoch častí. Prvá, teoretická časť vznikla prostredníctvom štúdia odbornej literatúry slovenských, ako aj zahraničných autorov. Vďaka použitým knižným a internetovým zdrojom som bol schopný vytvoriť teoretický prehľad o danej problematike, ktorý slúži ako základ mojej práce. Informácie v teoretickej časti sú rozdelené do troch častí: základné poznatky o manažmente ľudských zdrojov, ďalej sú popísané poznatky o adaptácií a na koniec sú to informácie o rozvoji zamestnancov. Vedomosti nadobudnuté pri písaní teoretickej časti, mi následne pomohli pri vypracovávaní druhej, praktickej časti. Na začiatku bolo nevyhnutné nájsť vhodnú a hlavne ochotnú spoločnosť, v ktorej som mohol realizovať výskum a zamestnanci mi boli ochotní pomôcť a objasniť, akým spôsobom v podniku riešia adaptačné a rozvojové procesy. Prostredníctvom týchto informácií vznikla druhá, analytická resp. praktická časť diplomovej práce. V jej úvode sa nachádzajú základné informácie o spoločnosti a predmete podnikania. Taktiež bolo potrebné vytvoriť dotazník, ktorý bol následne predložený na zodpovedanie zamestnancom vybranej spoločnosti. Vyhodnotením dotazníka som získal informácie, ktoré mi objasnili, ako tieto procesy prebiehajú v danej spoločnosti a to priamo očami zamestnancov. Hlavným cieľom bolo zistiť, v ktorej časti adaptačného a rozvojového procesu má podnik slabiny, čo je potrebné zlepšiť a zdokonaliť. Vďaka dotazníku teda vznikla kapitola návrhy a odporúčania, ktoré podniku môžu pomôcť do budúcnosti analyzované procesy zlepšiť, a to prostredníctvom prijímania zamestnancov, ktorých adaptácia a rozvoj bude v prvom rade menej problémová, viac efektívna a v konečnom dôsledku podniku zaručí vyššiu prosperitu a postavenie na trhu.
Kľúčové slová:manažment ľudských zdrojov, zamestnanci, adaptácia, rozvoj, podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene