Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
Autor: Ing. Katarína Záhorská
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
Abstrakt:Zadaním diplomovej práce je výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru. Práca pozostáva zo štyroch častí. Prvá časť je venovaná teoretickej časti výberu a prijímania zamestnancov do pracovného pomeru. Popisuje procesy, metódy a kritéria pre výber zamestnancov. Pohovory sú rozpísané podrobnejšie, pretože patria ku kľúčovému procesu pri výbere zamestnancov. V poslednej kapitole teoretickej časti je popísané ako prebieha prijímanie zamestnancov. Teoretická časť sa zameriava na proces výberu a prijímanie zamestnancov z pohľadu našich aj zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou. V druhej a tretej časti sú popísané ciele práce a metodika práce. V poslednej kapitole je rozobratá praktická časť práce, kde je popísaná charakteristika spoločnosti ESTAMP Slovakia s.r.o., jej štruktúra zamestnancov za posledné tri roky. V práci sa analyzuje ako spoločnosť postupuje pri výbere zamestnancov na pracovných pohovoroch. Samotný výber prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo výberu zabezpečuje externá personálna agentúra, ktorá hľadá a filtruje vhodných uchádzačov. Druhé kolo prebieha už s líniovými manažérmi. Uzavretím výberu je prijatie vhodného uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na pracovné miesto. S vybraným uchádzačom sa podpíše pracovná zmluva a nasleduje proces adaptácie. Záver sa zameriava na zhodnotenie výberu a prijímania zamestnancov a uvádza niekoľko návrhov na zmiernenie fluktuácie zamestnancov a zlepšenie výberových konaní.
Kľúčové slová:výber, prijímanie, zamestnanci, pohovor, pracovné miesto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene