Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Monika Kociánová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Abstrakt:Efektívny adaptačný proces je nevyhnutnou súčasťou každej organizácie. Od jeho kvality závisí to, ako rýchlo a účinne sa noví zamestnanci, resp. zamestnanci vracajúci sa na svoje pracovné miesto, prispôsobia novému prostrediu, t. j. náplni svojej práce, svojim kolegom aj organizácii ako celku, po pracovnej i po sociálnej stránke. Plnohodnotný proces adap-tácie má za úlohu pomôcť zamestnancom, aby toto obdobie zvládali bez stresu, a aby bol poskytnutý dostatok informácií, potrebných k výkonu práce. V dnešnej rýchlo sa meniacej dobe, je kľúčovým faktorom úspechu firmy človek. Preto je nevyhnutné, aby ľudia v organizácii nestagnovali, ale aby sa ďalej rozvíjali a vzdelávali. V tomto smere, by mala organizácia svojich zamestnancov maximálne podporovať, a to v zmysle zabezpečenia dostatočného množstva odborných a jazykových školení. Diplomová práca je zameraná na efektívnosť a účinnosť adaptačného procesu, a na úroveň podnikového vzdelávania zamestnancov. Je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť je venovaná teoretickým pojmom ako sú charakteristika adaptácie, cieľ, priebeh a prvky adaptačného procesu, objekty a subjekty adaptácie, vplyvy, časový plán a funkcie dobre realizovanej adaptácie. Je tu vysvetlený pojem rozvoj zamestnancov, pozitívne a negatívne motívy vzdelávania, systém podnikového vzdelávania, zadefinované sú ciele a proces vzdelávania, a rozdelenie metód vzdelávania na interné a externé. V druhej časti je objasnený cieľ práce. Tretia časť je venovaná spôsobom a metódam získavania, spracovania a následne analýzy informácií. V štvrtej časti je práca zameraná na adaptáciu a rozvoj zamestnancov v podniku Deutsche Telekom Shared Services, kde sa skúma, ako hodnotia zamestnanci proces adaptácie, jeho kvalitu a význam. Taktiež je zisťované, či sa zamestnanci popri práci vzdelávajú, v akej oblasti, čo sú ich motívy vzdelávania, či im organizácia dáva dostatok možností na rozvoj a v akých oblastiach by uvítali ďalšie vzdelávanie.
Kľúčové slová:adaptácia, adaptačný proces, zamestnanci, vzdelávanie, rozvoj, možnosti rozvoja, možnosti vzdelávania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene