Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Frederika Nemečková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je posúdiť ako vplýva štýl vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov. Objektom skúmania diplomovej práce bol obchodný reťazec Metro Cash & Carry SR s.r.o. Prieskum bol vykonaný v jednom zo šiestich veľkoobchodných centier a to vo veľkoobchodnej predajni Metro Nitra. Práca sa skladá z piatich hlavných kapitol. Prvá časť práce je zameraná na objasňovanie základných pojmov súvisiacich s danou problematikou. Potom nasleduje cieľ práce, v ktorom sme si stanovili hlavný cieľ našej diplomovej práce. V metodike práce sú vysvetlené pracovné postupy použité pri vypracovaní práce a akým spôsobom sme získavali údaje. Použité metódy a postupy sú poslednou časťou metodiky práce. Po metodike nasleduje hlavná zložka diplomovej práce a s názvom výsledky a diskusia, v ktorej je krátka charakteristika podniku a nachádzajú sa tu výsledky dotazníkového prieskumu. Výsledky a diskusiu tvoria získané a následne vyhodnotené informácie o uplatňovanom štýle vedenia vybraného podniku a či vybraný štýl vedenia pôsobí alebo nepôsobí na zamestnancov motivujúco. Poslednou časťou je záver diplomovej práce. Záver tvorí súhrn získaných poznatkov a výsledkov z dotazníkového prieskumu. Na základe analýzy prieskumu v závere navrhneme zmeny v štýle vedenia ľudí a zhrnuté odporúčania, ktoré by mali viesť k zlepšeniu dosahovaných výsledkov podniku. Sú predložené tiež návrhy na vyriešenie prípadných problémov, ktoré môžu byť v budúcnosti prínosom pre Metro Cash & Carry Nitra.
Kľúčové slová:vedenie ľudí, štýl vedenia, motivácia, motív, zamestnanec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene