Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
Autor: Ing. Zuzana Paizkerová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
Abstrakt:Jadro každej organizácie je tvorené ľuďmi, ktorí v nej pracujú. Sú súčasťou všetkých procesov, ktoré v podniku prebiehajú a svojimi schopnosťami, zručnosťami, vedomosťami zabezpečujú fungovanie organizácie. Každá spoločnosť chce byť úspešná, konkurencieschopná, stabilná, dlhodobo prosperujúca. Kľúčom k dosiahnutiu týchto cieľov sú práve jej zamestnanci a práve z toho dôvodu je nesmierne dôležité zvoliť správnych ľudí, ktorí budú v podniku pracovať. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť a popísať výber a prijímanie zamestnancov v podniku. Tento proces bol skúmaný v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Práca je zložená zo štyroch častí. Prvá je zameraná na teoretické hľadisko danej témy diplomovej práce. V druhej kapitole je uvedený cieľ práce, ktorý mala splniť a v tretej kapitole sme sa zamerali na metódy, akými sme tento cieľ dosiahli. Štvrtá kapitola predstavuje praktickú časť. Pozostáva z predstavenia vybraného podniku, priblíženia jeho činnosti, organizačnej štruktúry. Jadro praktickej časti tvorí dotazník, ktorý bol zaslaný zamestnancom pracujúcim v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Jeho úlohou bolo objasniť zdroje získavania zamestnancov, metódy výberu zamestnancov, priblížiť fungovanie personálneho manažmentu. Záver práce je tvorený zosumarizovaním a celkovým zhodnotením postupu výberu a prijímania zamestnancov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
Kľúčové slová:zamestnanci, výber zamestnancov, prijímanie zamestnancov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene