Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnotenie zamestnancov v organizácii a jeho vplyv na motiváciu
Autor: Ing. Dezider Agóč
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie zamestnancov v organizácii a jeho vplyv na motiváciu
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto práce je zhodnotiť používaný systém hodnotenia a odmeňovania v podniku MECOM GROUP s .r. o. a na základe zistených nedostatkov navrhnúť odporúčania k zlepšeniu situácie v tejto oblasti. V prvej časti sa zaoberáme zhrnutím teoretických poznatkov týkajúcich sa hodnotenia, odmeňovania a motivácie zamestnancov. Druhá časť práce obsahuje základnú charakteristiku spoločnosti MECOM GROUP s .r. o., charakteristiku systému hodnotenia a odmeňovania, používaného v tejto organizácií. Súčasťou je aj predstavenie a vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu. Na základe týchto výsledkov a teoretických poznatkov sú v závere stanovené návrhy odporúčania zamerané na skvalitnenie systému hodnotenia v danej spoločnosti.
Kľúčové slová:zamestnanec, hodnotenie, odmeňovanie, pracovník, motivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene