Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
Autor: Ing. Denis Gális
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
Abstrakt:Súčasná doba sa vyznačuje každodennými inováciami v rôznych sférach podnikania a preto má každý podnik potrebu zlepšovať procesy, ktoré sa v ňom uskutočňujú. Tento podnet bol dôvodom prečo sme sa zamerali na konkrétny proces, a to proces získavania a výberu zamestnancov, ktorý sme dôkladne skúmali a analyzovali. Teoretická časť tejto práce poskytuje súčasný pohľad na predmetnú problematiku z pohľadu domácich, ale i zahraničných autorov. Výsledkom toho bolo nadobudnutie teoretických poznatkov, ktoré boli aplikované pri praktickej časti tejto práce. Cieľom praktickej časti bolo zhodnotenie procesu získavania a výberu zamestnancov v nami zvolenej spoločnosti Gabor spol. s r. o., a to za pomoci vybraných techník a metód vedeckého skúmania. V praktickej časti bol v prvých kapitolách predstavený vybraný podnik, kde bolo taktiež poukázané na vývoj zamestnanosti a fluktuáciu. Po pravidelných návštevách spoločnosti a absolvovaní výberových pohovorov bol v ďalších kapitolách zhodnotený súčasný stav procesu získavania a výberu zamestnancov. V závere boli poznatky a informácie nadobudnuté v podniku prepojené s teoretickými poznatkami nadobudnutými po preštudovaní potrebnej literatúry. Na základe tohto prepojenia boli navrhnuté odporúčania a zmeny na zefektívnenie a celkové zlepšenia procesu získavania a výberu zamestnancov.
Kľúčové slová:Proces získavania a výberu zamestnancov , Personálny manažment, Metódy výberu zamestnancov , Zdroje vyhľadávania zamestnancov , Ľudské zdroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene