Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využívanie motivačných stratégií vo vedení ľudí vybranej organizácie
Autor: Ing. Kristián Strmeň
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využívanie motivačných stratégií vo vedení ľudí vybranej organizácie
Abstrakt:Bakalárska práca s názvom Využívanie motivačných stratégií vo vedení ľudí vybranej organizácie skúma problematiku vplyvu motivačných stratégií na efektívnosť vedenia zamestnancov a jej cieľom je posúdiť uplatňované štýly vedenia ľudí na jednotlivých úrovniach vybranej organizácie. Obsahom teoretickej časti bakalárskej práce je literárny prehľad domácich a zahraničných autorov na tému motivácie, motivačných stratégií, vedenia ľudí a napokon štýlov vedenia ľudí. Jednotlivé názory autorov sa častokrát líšia a preto sú v práci citované viaceré názory na rovnakú problematiku. V praktickej časti práce je za výskumnú techniku zvolený dotazník, ktorý je aplikovaný na zamestnancov spoločnosti Strojspiš spol. s r.o. na vzorke 20 respondentov. Cieľom dotazníkového prieskumu je analyzovať využívanie motivačných stratégií vo vedení ľudí v spoločnosti Strojspiš spol. s r.o. Výsledky prieskumu sú podkladom pre vypracovanie návrhov a odporúčaní, ktoré môžu zefektívniť prácu podniku a tým aj vyvolať rast podniku. Z prieskumu vo vybranom podniku boli zistené nedostatky ako nepravidelná a nedostatočná kontrola zamestnancov a nespokojnosť zamestnancov s vedením nadriadeného.
Kľúčové slová:štýly vedenia, teórie motivácie, motivácia, motivačné stratégie, vedenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene