Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Systém hodnotenia zamestnancov v podniku a jeho vplyv na motiváciu
Autor: Bc. Monika Fazekašová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém hodnotenia zamestnancov v podniku a jeho vplyv na motiváciu
Abstrakt:Primárnym cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť problematiku hodnotiaceho systému zamestnancov a jeho vplyvu na motiváciu. Úvodná časť je venovaná teoretickým poznatkom v oblasti hodnotenia zamestnancov, metódam hodnotenia, motivácií, zdrojom a teóriám motivácie. Taktiež vysvetľuje vzťahy medzi motiváciou a výkonom, popisuje ciele a časté chyby hodnotiaceho systému, aké sú kritéria hodnotenia a formy odmeňovania zamestnancov. Druhá kapitola analyzuje uplatňovaný hodnotiaci systém v podniku a výsledky dotazníkového prieskumu, ktorým zisťujeme úroveň motivácie zamestnancov a systému hodnotenia. Záverečná časť práce syntetizuje výsledky analytickej časti a zároveň odporúčané návrhy na zlepšenie hodnotenia zamestnancov vo vybranom podniku.
Kľúčové slová:zamestnanec, hodnotenie, systém hodnotenia, motivačný systém, pracovná motivácia, odmeňovanie, teórie motivácie, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene