Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Posúdenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
Autor: Bc. Lucia Kovačiková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
Abstrakt:KOVAČIKOVÁ, Lucia. Posúdenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte : bakalárska práca. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univetzita v Nitre, 2015. 43 s. Predmetom záverečnej práce je posúdenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte. Nosnou časťou práce je deväť hlavných kapitol. Práca je rozdelená do dvoch základných častí, teoretickej a praktickej. Obsahuje devätnásť grafov, jeden obrázok a jednu prílohu. Hlavný cieľ je popísaný v teoretickej časti práce aj so svojimi vytýčenými čiastkovými cieľmi. Teoretická časť sa zaoberá podstatou a významom podnikovej kultúry, rozborom jej prvkov a znakov, subjektmi organizačnej kultúry, typológiou, jej zdrojom, identitou a imidžom organizácie. V praktickej časti je predstavená spoločnosť Marci INTERIER, obsahuje prieskum o podnikovej kultúre, analýzu dosiahnutých výsledkov a návrhy na jej zlepšenie. Vlastná práca je zhodnotená pomocou anonymného dotazníka zameraného na zamestnancov danej firmy. Záver sa zameriava na celkové zhodnotenie analyzovanej spoločnosti podložené návrhmi riešenia na pozdvihnutie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte.
Kľúčové slová:podniková kultúra, prvky podnikovej kultúry, Marci INTERIER

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene