Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Autor: Bc. Tomáš Poledník
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bola analýza adaptácie a rozvoja ľudských zdrojov v podniku. V úvodnej časti sme sa zamerali na získanie nových teoretických poznatkov a ich rozšírenie. Okrajovo sme si zadefinovali pojmy ako manažment a riadenie ľudských zdrojov a podrobnejšie sme popísali uplatňované metódy a princípy v oblastiach adaptácie a rozvoja zamestnancov. Za hlavný zdroj praktických informácií sme považovali oddelenie ľudských zdrojov a údaje získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dotazníkový prieskum bol zostavený na základe zistených teoretických aj praktických poznatkov a bol uskutočnený na vzorke 27 respondentov z piatich rôznych pobočiek v rámci Nitrianskeho kraja v priebehu mesiacov marec a apríl 2015. Praktická časť práce bola zameraná na charakteristiku spoločnosti a jej zaužívaných postupov adaptácie a rozvoja zamestnancov. Analýzou všeobecných teoretických poznatkov, praktických postupov uplatňovaných spoločnosťou a výsledkov dotazníkového prieskumu vo vybranej spoločnosti sme zistili určité nedostatky. Tie predstavovali predovšetkým dĺžka adaptačného procesu a zároveň veľké množstvo informácií. V rozvojovom procese by zamestnanci ocenili viac teambuildingových aktivít, dostupnejšiu podporu kouča a jazykové kurzy. Následne sme navrhli možnosti zefektívnenia a rozšírenia týchto procesov, čím sa nám podarilo naplniť cieľ práce. Práca by mala byť prínosom k zefektívneniu adaptačných a rozvojových procesov v predmetnej spoločnosti a zároveň slúžiť ako inšpirácia pre iné spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti bankovníctva a finančníctva.
Kľúčové slová:ľudské zdroje, podnik, rozvoj, adaptácia, zamestnanec, manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene