Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Stanislava Hrašnová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Riadenie a vedenie ľudí patrí k najpodstatnejším činnostiam manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Správny vedúci musí motivovať ostatných k dosahovaniu čo najlepších pracovných výkonov. Cieľom diplomovej práce je analyzovať a zhodnotiť informácie o štýloch vedenia, ktoré sú uplatňované na Úseku riaditeľa SHM Bratislava, a či tieto štýly pôsobia na zamestnancov motivujúco. Teoretická časť práce je venovaná oboznámeniu sa so základnými pojmami, ktoré súvisia s danou problematikou diplomovej práce. Ako podklad pre vytvorenie dotazníkového prieskumu ,ktorý je súčasťou praktickej časti, sme využili poznatky z teoretickej časti. Dotazník sa skladá zo základných identifikačných otázok , z otázok zameraných na vedenie a štýl vedenia a v poslednej časti dotazníka sú otázky venované motivácii zamestnancov. Záverečná časť práce bola zameraná na celkové zhodnotenie vplyvu používaných štýlov vedenia na motiváciu zamestnancov. Ciele diplomovej práce sa nám podarilo naplniť najmä zásluhou údajov , ktoré nám boli poskytnuté Úsekom riaditeľa SHM Bratislava.
Kľúčové slová:štýly vedenia, motivácia, motivačné teórie, vedenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene