Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Autor: Ing. Júlia Ráczová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca je zameraná na problematiku adaptácie a rozvoja zamestnancov. Aktuálnosť témy je podmienená neustálym ekonomickým, technickým a sociálnym rozvojom, ktorý v súčasnej dobe naberá globálne dimenzie. Prvá časť práce sa venuje danej problematike z teoretického hľadiska, definuje základné pojmy a pohľady rôznych autorov. Adaptácia zamestnancov v podniku je procesom vzájomného prispôsobovania sa zamestnanca a organizácie a môžeme ju chápať aj ako určitý algoritmus, ktorým sa pristupuje k nastupujúcim zamestnancom. Hlavnou funkciou je, aby urýchlil zapojenie zamestnanca do pracovného procesu. Po ukončení adaptačného procesu vzdelávanie zamestnanca nekončí, ale má určitú kontinuitu počas celého pracovného pomeru. Z toho vyplýva, aby sa zamestnanci neustále vzdelávali, čo je zároveň cenné a potrebné pre efektívne fungovanie spoločnosti. Analýza systému a spôsobu adaptácie a rozvoja zamestnancov vo vybraných subjektoch je cieľom záverečnej práce, z ktorej je možné interpretovať odporúčania a navrhnúť možností na zdokonalenie a zefektívnenie procesu adaptácie a rozvoja zamestnancov. Na tento účel sme si zvolili dve organizácie: jedna je subjektom verejnej správy a druhá je z privátneho sektora. Navzájom sme v nich porovnávali procesy adaptácie a vzdelávania zamestnancov. Druhá, praktická časť obe vybrané organizácie predstavuje a charakterizuje, analyzuje v nich proces adaptácie a rozvoja zamestnancov. Najdôležitejšou zložkou praktickej časti je vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý bol podkladom pre formulovanie návrhov na vylepšenie procesu adaptácie a rozvoja zamestnancov vo vybraných organizáciách.
Kľúčové slová:zamestnanci, pedagogickí zamestnanci, adaptačný proces, rozvoj zamestnancov, vzdelávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene