Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
Autor: Ing. Alena Brabcová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výber a prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru
Abstrakt:Výber a prijímanie zamestnancov považujeme za dôležitú súčasť personálneho manažmentu. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť proces výberu a prijímania zamestnancov vo vybranom podniku. V práci sme porovnávali teoretické poznatky s poznatkami z profesijného života. Diplomová práca je členená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sme sa venovali súčasnému stavu riešenej problematiky z dostupnej literatúry domácich, ale aj zahraničných autorov, charakteristike základných pojmov, ako riadenie ľudských zdrojov, výber zamestnancov, prijímanie zamestnancov, výberový pohovor, pracovná zmluva.V druhej kapitole sme popísali ciele práce charakterizujúce predmet riešenia. Tretia kapitola je zameraná na metodiku práce, v ktorej sme stručne zhrnuli charakteristiku podniku, spôsoby získavania údajov a zdrojov informácií.V poslednej, štvrtej kapitole sa zameriavame najmä na analýzu procesu výberu a prijímania zamestnancov v spoločnosti Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. V závere sú stanovené odporučenia možných alternatív zlepšenia tohto procesu.
Kľúčové slová:Riadenie ľudských zdrojov, Výber zamestnancov, Pracovná zmluva, Prijímanie zamestnancov, Výberový pohovor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene