Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Časový manažment v práci manažéra
Autor: Ing. Petra Kováčiková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Časový manažment v práci manažéra
Abstrakt:Témou diplomovej záverečnej práce je časový manažment v práci manažéra vo vybranej spoločnosti. Primárnym cieľom práce je zhodnotenie využívania časového manažmentu manažérmi vo vybranej spoločnosti. Diplomová záverečná práca poukazuje na možnosti využitia rôznych nástrojov a techník v oblasti riadenia času a na odhalenie slabých a silných stránok manažérov v tejto oblasti. V skúmanej spoločnosti má časový manažment významné postavenie a je ním podmienená aj jej úspešná podnikateľská činnosť. V diplomovej práci sú postupne popísané pojmy ako manažment, manažér, časový manažment a zlodeji času. Pre zhodnotenie využívania časového manažmentu manažérmi vo vybranej spoločnosti bol použitý dotazník, z ktorého vyplynuli u jednotlivých manažérov závažné, ale vo väčšej miere menej závažné nedostatky vo využívaní časového manažmentu. Dotazník skôr poukázal na vysokú úroveň využitia časového manažmentu manažérmi na rôznych úrovniach riadenia. Výsledkom dotazníka bol aj fakt, že zlodeji času výraznou mierou vplývajú na činnosť a efektivitu práce manažéra a iba veľmi malá časť manažérov im vie bez väčších problémov čeliť bez negatívneho dopadu na ich prácu. Po vyhodnotení dotazníka boli identifikované možnosti zlepšenia využitia časového manažmentu v čo najväčšej miere.
Kľúčové slová:manažment, manažér, čas, časový manažment, zlodeji času

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene