Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Autor: Ing. Miriama Pavlovičová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Abstrakt:Najdôležitejším výrobným faktorom v podniku je ľudský faktor. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité precízne dbať na výber zamestnancov. Získať vhodných zamestnancov do spoločnosti je často obtiažne z rôznych dôvodov. Jedným z týchto dôvodov je nedostatočná kvalifikácia uchádzačov, nedostatočná prax na pracovnej pozícii a v neposlednom rade zohráva dôležitú úlohu aj schopnosť učiť sa nové veci. V prvej kapitole záverečnej práce sa nachádzajú definície základných pojmov ako manažment, práca, podstata a formy mzdy, význam ľudských zdrojov, ďalej informácie o projektovaní a vytvorení pracovného miesta. V práci je charakterizovaný aj proces získavania zamestnancov, požiadavky na ich získavanie, metódy ich získavania. Pri získavaní zamestnancov je dôležité presne definovať požadované písomné dokumenty od uchádzačov o zamestnanie a na základe nich sú neskôr posudzovaní. Prijímanie zamestnancov obsahuje viacero procesov. K prijímajúcim procesom patrí informatívny rozhovor, analýza získavania informácií o uchádzačoch, vyhodnotenie rozhovoru a po rozhodnutí o prijatí prichádza vyhotovenie a podpísanie pracovnej zmluvy. Po prijatí pracovníka prebiehajú prijímacie testy a následne adaptácia pracovníka. V druhej kapitole sa nachádzajú ciele práce. Cieľom práce je charakterizovať a popísať proces výberu zamestnancov v spoločnosti SAN-HUMA'90 s.r.o. V tretej kapitole je popísaná metodika práce. Štvrtá kapitola sa zaoberá výsledkami práce. V poslednej kapitole sa nachádza zhodnotenie procesu získavania a výberu zamestnancov, ďalšie odporúčania a návrhy na zmenu pri získavaní a výbere pracovníkov v danej spoločnosti.
Kľúčové slová:získavanie zamestnancov, prijímanie zamestnancov, ľudský faktor, zamestnanec, prijímacie konanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene