Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnotenie zamestnancov v organizácii a jeho vplyv na motiváciu
Autor: Ing. Viktória Štefaňáková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie zamestnancov v organizácii a jeho vplyv na motiváciu
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce s názvom Hodnotenie zamestnancov v organizácii a jeho vplyv na motiváciu je posúdenie kritérií hodnotenia zamestnancov vo vybranej organizácii a priblíženie prepojenia hodnotenia s motiváciou zamestnancov. V prvej, teda teoretickej časti práce je obsahom literárny prehľad zameraný na tému hodnotenie zamestnancov, metódy hodnotenia a motiváciu zamestnancov. V literárnom prehľade sú uvedené názory domácich a zahraničných autorov na riešenú problematiku. Hlavnou časťou bakalárskej práce je praktická časť, ktorej obsahom sú výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na hodnotenie zamestnancov a jeho vplyvu na motiváciu. Z výsledkov prieskumu v podniku Embraco Slovakia s.r.o. vyplynuli skutočnosti ako napríklad nepravidelné hodnotenie zamestnancov v podniku, či nedostatočný vplyv výsledkov hodnotenia na odmeňovanie zamestnancov. Výsledky dotazníkového prieskumu vytvárajú priestor pre návrhy najvhodnejších metód na hodnotenie zamestnancov a manažérov na jednotlivých stupňoch riadiacej štruktúry. Návrhy a odporúčania môžu viesť manažment podniku k zefektívneniu a zmene zaužívaných metód a praktík. V závere sú obsiahnuté výsledky a poznatky získané predovšetkým z praktickej časti práce.
Kľúčové slová:hodnotenie, proces hodnotenia, motivácia, motivačné teórie, zamestnanec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene