Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v spoločnosti COOP Jednota
Autor: Bc. Michaela Benčičová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v spoločnosti COOP Jednota
Abstrakt:V bakalárskej práci sme sa zaoberali problematikou, týkajúcou sa procesu získavania a výberu zamestnancov vo vybranej spoločnosti. Cieľom bakalárskej práce bolo skúmať získavanie a výber zamestnancov vo vybranej spoločnosti. Objektom skúmania sa stala spoločnosť COOP Jednota spotrebné družstvo Galanta. V prvej časti sme sa venovali teoretickým poznatkom z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Na získanie týchto poznatkov sme použili knižné publikácie ako domácich, tak i zahraničných autorov. V časti vlastná práca bol realizovaný riadený rozhovor s riaditeľkou ľudských zdrojov zameraný na skúmanie využívaných metód získavania a výberu zamestnancov vo vybranej spoločnosti. Prostredníctvom metódy riadeného rozhovoru sme zistili aké metódy sa využívajú pri získavaní a následnom výbere zamestnancov. Popri ťažiskových problémoch bakalárskej práce bola pozornosť venovaná analýza štruktúry zamestnancov za roky 2013 – 2017. V rámci analýzy štruktúry zamestnancov sme zisťovali počet prijatých zamestnancov a počet zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer v rovnakom roku. Získané údaje boli následne pre lepšiu prehľadnosť zaznačené v príslušných tabuľkách. V závere časti vlastná práca bolo vykonané zhrnutie a zhodnotenie skúmanej problematiky a formulované závery práce.
Kľúčové slová:riadenie ľudských zdrojov, metódy získavania, metódy výberu, zamestnanec, zamestnávateľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene