Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Efektívna komunikácia ako nástroj motivácie zamestnancov
Autor: Bc. Kristína Benková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Efektívna komunikácia ako nástroj motivácie zamestnancov
Abstrakt:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo posúdiť vplyv komunikácie na motiváciu zamestnancov v kontexte s ďalšími motivačnými faktormi. V prvej kapitole som charakterizovala pojem komunikácia, jej funkcie, definovala som komunikáciu ako proces, formy a druhy komunikácie a efektívnu komunikáciu ako takú. Ďalšia časť kapitoly bola venovaná motivácii, kde som definovala pojem motivácia a motivačné teórie. Poslednú časť tejto kapitoly tvoril vplyv komunikácie na motiváciu zamestnancov. Druhá a tretia kapitola zahŕňala cieľ a metodiku práce. Štvrtá kapitola bola venovaná výskumu. V prvej časti som uviedla základnú charakteristiku spoločnosti Sola Switzerland EU, s. r. o. . Následne som sa zamerala na spracovanie výsledkov analýzy dotazníkového prieskumu. Prostredníctvom dotazníka bol analyzovaný aktuálny stav komunikácie skúmanej spoločnosti a jej vplyv na motiváciu. Záverečná časť obsahuje návrhy a odporúčania, ktoré môžu zlepšiť komunikáciu v podniku so zámerom zvýšenia produktivity práce. Nadriadený by mal viac komunikovať s podriadenými a taktiež brať do úvahy ich názory.
Kľúčové slová:nástroj, efektívna komunikácia, motivácia, zamestnanec, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene