Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v organizácii
Autor: Bc. Daniela Blesáková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Silvia Lenčéšová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v organizácii
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť úroveň vzdelávania vo vybranom podnikateľskom subjekte. Na dosiahnutie hlavného cieľa boli zvolené čiastkové ciele ako získanie poznatkov z oblasti vzdelávania a rozvoja, vypracovanie dotazníka, zhodnotenie údajov z dotazníkového prieskumu a spracovanie návrhov a riešení na zvýšenie efektívnosti vzdelávania v skúmanom objekte. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí definuje riadenie ľudských zdrojov, pojmy ako vzdelávanie a rozvoj a opisuje cyklus systematického vzdelávania zamestnancov. Vo výsledkoch práce som opísala charakteristiku skúmaného objektu a jeho riadiacu štruktúru. Zhodnotila som údaje získané z dotazníkového prieskumu, ktoré boli znázornené graficky. Z výsledkov som dospela k záveru, že v skúmanom objekte je nedostatočná motivácia k vzdelávaniu zamestnancov. V návrhoch a odporúčaniach som uviedla zvýšiť motiváciu k vzdelávaniu, zvoliť iné metódy vzdelávania alebo uskutočniť viac školení.
Kľúčové slová:zamestnanec, manažment ľudských zdrojov, manažér, vzdelávanie a rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene