Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
Autor: Bc. Aneta Vargová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
Abstrakt:Získavanie a výber zamestnancov je v dnešnej dobe veľkým problémom, nakoľko dopyt po nových zamestnancoch prevyšuje ponuku. Preto je veľmi dôležité uskutočňovať proces získavania a výberu zamestnancov tým správnym spôsobom. Hlavným cieľom bakalárskej práce s názvom Získavanie a výber zamestnancov v organizácii bolo zhodnotiť celý proces získavania, výberu a prijímania zamestnancov. V bakalárskej práci sme vychádzali z informácií o vývoji zamestnanosti v spoločnosti STOW ČR, s.r.o. za obdobie 2013 až 2017. V grafickom zobrazení poskytuje vývoj zamestnanosti z hľadiska funkcie, pohlavia, veku a vzdelania. Pozornosť bola venovaná hlavne zdrojom, ktoré spoločnosť využíva na získavanie zamestnancov, a tiež metódam, pomocou ktorých sú uchádzači vyberaní na obsadzované pracovné miesto. Popisuje požiadavky pracovného miesta a nárokov na uchádzačov. Samotný výber zamestnancov z radov kandidátov a priebeh výberového konania, ktorým musia uchádzači o zamestnanie prejsť, aby boli zaradení medzi vhodných uchádzačov o zamestnanie. Ďalšia časť práce bola venovaná samotnému priebehu od získavania až po prijatie zamestnanca na konkrétnu pracovnú pozíciu v spoločnosti STOW ČR. V závere bakalárskej práce boli navrhnuté opatrenia, ktorými by spoločnosť mohla prispieť k zlepšeniu v oblasti personálneho manažmentu.
Kľúčové slová:získavanie, prijímanie zamestnancov, proces, výber, pracovné miesto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene