Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vedenie ľudí ako nástroj motivácie zamestnancov v podniku
Autor: Bc. Daniela Zabáková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vedenie ľudí ako nástroj motivácie zamestnancov v podniku
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo posúdenie vplyvu vedenia ľudí v spoločnosti. Vplyv vedenia ľudí na motiváciu sme posudzovali v konkrétnej spoločnosti EURO-VAT. V bakalárskej práci sme v prvom rade zhodnotili situáciu riešenej problematiky v spoločnosti a vymedzili základné odborné termíny. Ďalším krokom bolo zhotovenie anonymného dotazníkového prieskumu. Vytvorili sme dva dotazníky pretože sme chceli situáciu preskúmať z oboch pohľadov – rádových zamestnancov a taktiež manažérov. V dotazníkoch sme sa venovali vplyvu vedenia ľudí na motiváciu zamestnancov. Na základe získaných informácii sme sa v závere práce venovali vyhodnoteniu súčasnej situácie. Počas vyhodnotenia dotazníkového prieskumu boli zistené nedostatky vo vedení ľudí, a na základe toho sme danej spoločnosti navrhli zlepšenie motivácie napríklad formou rôznych benefitov.
Kľúčové slová:vedenie ľudí, štýly vedenia, motivácia, motivačné teórie, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene