Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Celostná kompetentnosť manažérov vo vybranom odvetví agrosektoru
Autor: Ing. Zuzana Brúnaiová, PhD.
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Oponent 2:Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Celostná kompetentnosť manažérov vo vybranom odvetví agrosektoru
Abstrakt:Abstrakt Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo posúdiť a vyhodnotiť názory a stanoviská manažérov v potravinárskom priemysle v rámci celého územia Slovenska na všetkých stupňoch riadenia k ohodnocovaniu celostnej kompetentnosti. Na základe analýzy a zhodnotenia získaných výsledkov porovnať situáciu v tomto podnikateľskom prostredí so zisteniami iných dostupných prieskumov a identifikovať potenciálne špecifiká práve v kontexte agropotravinárskeho sektora. Prvá časť dizertačnej práce je zameraná na zadefinovanie základných pojmov celostná kompetentnosť, porovnanie kompetencií a kompetentnosti, na sociálnu zrelosť, vedomostné schopnosti a zručnosti a tiež teoretické poznatky z oblasti osobnosti, popis manažérskych funkcií a rolí. Charakteristiky a definície sú vyjadrením slovenských a zahraničných autorov. Podstatná časť práce je venovaná empirickej časti, analýze a hodnoteniu získaných výsledkov dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Výsledky boli spracované štatistickými metódami a interpretované v záverečnej časti práce. Potrebná je komunikácia práve s postojmi a názormi subjektov aktívne zapojených do procesov. Preto je dôležité mapovať postoje a názory manažérov vo vzťahu k otázkam ohodnocovania ich spôsobilosti, ale aj identifikovať kritické momenty, ktoré môžu viesť k rozdielnej interpretácii a prenášaniu do praxe.
Kľúčové slová:celostná kompetentnosť, osobnosť manažéra, schopnosti, zručnosti,, vedomosti, sociálna zrelosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene