Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Postavenie nekalej súťaže ako súčasti hospodárskej súťaže SR
Autor: Bc. Ing. Mária Dobišová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Postavenie nekalej súťaže ako súčasti hospodárskej súťaže SR
Abstrakt:Dodržiavanie hospodárskej súťaže a jej pravidiel je jedným z najdôležitejších aspektov v trhovom hospodárstve. Pravidlá hospodárskej súťaže musia byť dodržiavané tak zo strany štátu, ako aj zo strany ostatných súťažiteľov. Nekalá súťaž, je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje. Cieľom predkladanej bakalárskej záverečnej práce je zhodnotenie postavenia nekalej súťaže ako súčasti hospodárskej súťaže SR. Pri spracovaní bakalárskej záverečnej práce sme využili viaceré vedecké metódy ako metódu analýzy, syntézy, komparácie a dedukcie. Výskum sme zamerali na jednotlivé skutkové podstaty nekalosúťažného konania pričom boli uvedené konkrétne vzorové prípady. Súčasťou výskumu je aj dotazníkový prieskum zameraný na skúsenosť podnikateľských subjektov s nekalou súťažou. V závere sú formulované návrhy opatrení na zlepšenie súčasného stavu.
Kľúčové slová:nekalá súťaž, hospodárska súťaž, kritériá nekalej súťaže, účastník súťaže

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene