Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
Autor: Ing. Tomáš Feješ
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv štýlu vedenia na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na štýl vedenia manažéra a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov. Primárne sa orientuje na vedenie ľudí, schopnosť manažéra viesť, jednotlivé štýly vedenia a motiváciu. Diplomová práca rozoberá danú problematiku z teoretického aj praktického hľadiska. Teoretická časť je zameraná na rozbor predmetnej problematiky a to hlavne z pohľadu uznávaných odborníkov predovšetkým z oblasti manažmentu. Táto časť diplomovej práce má za cieľ oboznámenie sa s hlavnými pojmami ako je vedenie, štýl vedenia, moc, motivácia, teórie motivácie. Praktické spracovanie zahŕňa predovšetkým vlastnú prácu, ktorá je rozdelená na dve časti. Prvá časť charakterizuje skúmaný podnik a druhá časť spočíva vo vyhodnotení dotazníkového prieskumu, pričom takto získané údaje porovnávame s údajmi uvedenými v dostupnej literatúre. V závere sa snažíme zhodnotiť výsledky diplomovej práce.
Kľúčové slová:vedenie ľudí, štýl vedenia, teórie vedenia, motivácia, motív

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene